Hinnad

I. Ettevõtete registreerimine
OÜ asutamine 1 asutaja ja rahalise sissemaksega 2 500 euro  130 €
OÜ asutamine 1 asutaja ja mitterahalise sissemaksega 2 500 euro  (kaasa arvatud audiitor)  195 €
OÜ asutamine mitme asutajaga ja rahalise sissemaksega 2 500 euro alates  160 €
OÜ asutamine mitme asutajaga mitterahalise sissemaksega 2 500 euro   (kaasa arvatud audiitor) alates 230 €
AS asutamine 1 asutajaga ja rahalise sissemaksega 25 000 euro  160 €
AS asutamine mitme asutajaga ja rahalise sissemaksega 25 000 euro  195 €
Firma asutamine erinevates vormides kiirmenetlusena alates 55 €
Mittetulundusühingu (MTÜ) registreerimine, kaasa arvatud põhikiri ja asutamisleping  130 €
Sihtasutuse registreerimine, kaasa arvatud põhikiri ja asutamisleping  195 €
Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine  70 €
Mis tahes ettevõttevormi likvideerimine (täpne hinnapakkumine peale dokumentidega tutvumist) alates  385 €

 

II. Muudatuste tegemine
Tavamuudatus: (aadress, juhatus, tegevusalad, põhikir) alates  70 €
Ärinime muutmine + tavamuudatus  100 €
Kapitali suurendamine + tavamuudatus  100 €
Ettevõtte ümberkujundamine alates  230 €
Aadressi muutmine (põhikirja muutmata)  50 €
Toodud hinnad sisaldavad:
1) Asutamise või muudatuste tegemisega seotud konsultatsiooni;
2) Nime kontrollimist;
3) Notari juures aja reserveerimist (üldjuhul 2-3 päeva jooksul);
4) Kõikide dokumentide koostamist (sealhulgas asutamisleping, põhikiri, avaldus jne.);
5) Dokumentide esitamist registrisse;
6) Valmisdokumentide paketi ja B-osa kaardi.
Osutavad teenused ei sisalda endast riigilõivu ega notari teenustasu

 

III. Notari juures aja broneerimine
Ostu-müügi tehingu registreerimine, kaasa arvatud vajalike dokumentide kontrollimine ja konsultatsioon alates  100 €
Volikiri, avaldused, nõusolekud jne. alates  50 €

 

IV. Juriidiliste teenuste hinnakiri
Esindamine kohtus (iga kohtuistung)  150 €
Esindamine töövaidluskomisjonis  150 €
Juriidiline konsultatsioon, samuti esitatud dokumentide juriidiline analüüs (1 tund)  70 €
Osalemine läbirääkimistes (1 tund)  40 €
Osalemine läbirääkimistes väljasõiduga kliendi juurde (1 tund). Tasu minimaalselt 2 tunni eest  55 €
Hagiavalduse koostamine kohtusse (1 leht)  100 €
Apellatsioonkaebuse koostamine (1 leht)  130 €
Avalduste ja vastuste koostamine töövaidluskomisjoni (1 leht)  100 €
Lepingute, kokkulepete ja muude juriidiliste dokumentide koostamine (1 leht)  70 €

 

V. Võlgade sissenõudmine kohtuvälises korras (inkassoteenused)
1. Nõudeõiguse loovutamise lepingu sõlmimine eraisik  70 €

juriidiline isik  100 €

 

Nõude suurus Aegumine Aegumine Aegumine Aegumine

0-60 päeva 61-180 päeva 181-360 päeva üle ühe aasta
Kuni 1500 ЕUR 20% 25% 30% 35%
1501 -3200 EUR 18% 22% 25% 30%
3201 -6400 EUR 15% 18% 21% 25%
6401 -16000 EUR 12% 15% 18% 20%
Üle     16000 EUR 10% kokkuleppel kokkuleppel kokkuleppel
Teenustasu protsent viiviselt moodustab 30%

 

VI. Paketid ettevõtete juriidiliseks teenindamise püsilepingu alusel
(lepingu tähtaeg alates 1-х kuust)
PÕHIPAKETT  350 €
Kuni 4 kirjalikku tööd kuus: sealhulgas lepingute ettevalmistamine, kirjalik vastus küsimustele.
Kuni 3 tundi spetsialiste tööd kuus: suulised konsultatsioonid, osalemine läbirääkimistes, esindamine riigiorganistes.
STANDARDPAKETT  465 €
Kuni 7 kirjalikku tööd kuus; lepingute, pretensioonide ettevalmistamine, kirjalik vastus küsimustele.
Kuni 6 tundi spetsialisti tööd kuus: suulisekonsultatsioonid, osalemine läbirääkimistes, esindamine riigiorganites.
PREEMIUMPAKETT  780 €
Kuni 15 kirjalikku tööd kuus: lepingute, pretensioonide, hagide ettevalmistamine, kirjalik vastus küsimustele.
Kuni 15 spetsialisti tööd kuus: suulised konsultatsioonid, osalemine läbirääkimistes, esindamine riigiorganites,
esindamine kohtus.
Hinnad on toodud ilma käibemaksuta.
Juriidiliste küsimuste lahendamine Eestis väljaspool Harjumaad eraldi kokkuleppel.

 

OÜ Vester-Actio reg.nr 11196762